This Cookies Policy forms part of our general Privacy Policy.

close
Podstielky do toalety

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky") upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.anipet.sk/b2b

2) Vymedzenie pojmov:

a) Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Ani - pet, s.r.o., Kasalová 37, 949 01 Nitra

b) Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná v systéme obchodu http://www.anipet.sk/b2b

c) Sklad predávajúceho sa rozumie veľkosklad firmy Ani-pet: Ani - pet s. r.o., Mostná 13 (areál bývalej Ferenitky), 949 01 Nitra

d) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho

3) Objednávka:

a) elektronická objednávka je platná ak bol kupujúci registrovaný na portáli elektronického obchodu a mal pravdivo vyplnený registračný formulár vo všetkých požadovaných údajoch a záležitostiach.

b) všetky prijate elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy asú považované za záväzné.

c) predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii, vprípade platby kupujúcim prevodom mu bude zaslaná pred faktúra v elektronickej podobe.

4) Dodanie tovaru:

a) tovar je dodávaný formou (tento je potrebné vyznačiť vobjednávkovom formulári):

i) dobierky (poštou, zasielateľskou firmou)

ii) osobným odberom (na adrese veľkoskladu v Nitre)

b) tovar je zabalený a zabezpečený predávajúcim alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

c) vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške

d) prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 7-14 dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.

5) Ceny:

a) zoznam tovaru s predajnými cenami je obsiahnutý katalógu na portáli E-shopu

b) predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny v katalógu

6) Platba za tovar:

a) Platby sa vykonávajú v eurách, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

i) platba pri dodávke na dobierku: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi prepravnej služby.

ii) platba v hotovosti pri osobnom prevzatí: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v sklade predávajúceho, alebo do rúk predávajúcemu alebo osoby ním poverenej pri prevzatí tovaru v sídle, alebo bydlisku odberateľa.

7) Vrátenie tovaru:

a) odberateľ má právo bez udania dôvodu do 7 dní od doručenia vrátiť tovar v neporušenom originálnom balení predávajúcemu vrátane dokladov, ktoré boli dodané spolu sním

b) prevádzkovateľ, nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Zákazník v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného, alebo obchodného balíku poštou, alebo zasielateľskou spoločnosťou

c) v prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma za zaplatený za tovar (zaplatené poštovné, prepravné prepravnou službou alebo dovoz sa nevracia) prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu

8) Reklamácie:

a) sú vybavované podľa platných zákonov Slovenskej republiky

b) reklamovaný tovar musí byť vrátený podľa bodu 7)b)

9) Poštovné, prepravné poplatky kuriérskej služby a poplatok za dovoz tovaru:

a)

Slovenská pošta logo

Nový cenník v euro platný od 1.4.2015 na : http://www.posta.sk/subory/738/cennik-vnutr-pdf-platny-od-01072009.pdf

Poštovné účtuje predávajúci na základe hmotnosti zásielky podľa cenníka Slovenskej pošty (balíky sú zasielané 1. a 2. triedou a zároveň sú aj poistené podľa hodnoty objednávky). Pri dodávke tovaru na dobierku sú k cene poštovného prirátané všetky poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty.

Predajná cena v Eur/Sk do hmotnosti:

Druh zásielky

2kg

5kg

10kg

15 kg

Balík 1.triedy

2.80€/84.35Sk

3.20€/96.40Sk

4€/120.50Sk

5 €/150.63€

Balík 1.triedy + Poistenie do 30€

3.10€/93.39Sk

3.50€/105.44Sk

4.30€/129.54Sk

5.30€/159.67Sk

Balík 1.triedy +Poistenie do 250€

3.40€/102.43Sk 3.80€/114.48Sk 4.60€/138.58Sk 5.60€/168.71Sk

Balík 2.triedy

do 2 kg do 5 kg do 10 kg do 15 kg
Balík 2.triedy + Poistenie do 30€ 2.50€/75.32Sk 2.80€/84.35Sk 3.30€/99.42Sk 3.80€/114.48Sk

Služby poskytované k balíkom

Dobierka k balíkom a poisteným balíkom vrátane výplatného za Pošový poukaz na adresu:

Do sumy Predajná cena v EUR Predajná cena v Sk
30 € 0.80 24.10
150 € 1.10 33.14
300 € 1.60 48.20

Sumu poštovného je možné vypočítať v online cenníku Slovenskej pošty na http://cennik.posta.sk/

Pri balíku hmotnosti nad 15 kg sa využíva služba EXPRES KURIÉR:

Do hmotnosti: Cena v Eur/Sk

20kg 7,30 €/ 219,92 Sk

25kg 7,80 €/ 234,98 Sk

30kg 8,30 €/ 250,05 Sk

40kg 11,30 €/ 340,42 Sk

50kg 15,00 €/ 451,89 Sk

75kg 19,30 €/ 581,43 Sk

100kg 24,90 €/ 750,14 Sk

Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

Doplnkové služby EUR

dobierka 1,20 €/36,15 Sk

10) Záverečné ustanovenia

a) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

b) „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

c) Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. apríla 2019.