Tento obchod používa súbory cookie a ďalšie technológie, aby sme mohli vylepšiť vaše prostredie na našich stránkach.

Súhlas
Podstielky do toalety

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky") upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu https://www.freshfarm.sk

2) Vymedzenie pojmov:

a) Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Ani - pet, s.r.o., Kasalová 37, 949 01 Nitra.  IČO: 36557714 IČ DPH:SK2021796282

b) Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná v systéme obchodu https://www.freshfarm.sk

c) Sklad predávajúceho sa rozumie veľkosklad firmy Ani-pet: Ani - pet s. r.o., Mostná 13 (areál bývalej Ferenitky), 949 01 Nitra. IČO: 36557714

d) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho

3) Objednávka:

a) elektronická objednávka je platná ak bol kupujúci registrovaný na portáli elektronického obchodu a mal pravdivo vyplnený registračný formulár vo všetkých požadovaných údajoch a záležitostiach.

b) všetky prijate elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy asú považované za záväzné.

c) predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii, vprípade platby kupujúcim prevodom mu bude zaslaná pred faktúra v elektronickej podobe.

4) Dodanie tovaru:

a) tovar je dodávaný formou (tento je potrebné vyznačiť v objednávkovom formulári):

i) dobierky (poštou, zasielateľskou firmou)

ii) osobným odberom (na adrese veľkoskladu v Nitra alebo na výdajných miestach na Slovensku)

b) tovar je zabalený a zabezpečený predávajúcim alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

c) vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške

d) prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 7-14 dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.

5) Ceny:

a) zoznam tovaru s predajnými cenami je obsiahnutý katalógu na portáli E-shopu

b) predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny v katalógu

6) Platba za tovar:

a) Platby sa vykonávajú v eurách, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

i) platba pri dodávke na dobierku: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi prepravnej služby.

ii) platba v hotovosti pri osobnom prevzatí: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v sklade predávajúceho, alebo do rúk predávajúcemu alebo osoby ním poverenej pri prevzatí tovaru v sídle, alebo bydlisku odberateľa.

iii) platba kreditnopu kartou.

7) Vrátenie tovaru:

a) odberateľ má právo bez udania dôvodu do 7 dní od doručenia vrátiť tovar v neporušenom originálnom balení predávajúcemu vrátane dokladov, ktoré boli dodané spolu sním

b) prevádzkovateľ, nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Zákazník v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného, alebo obchodného balíku poštou, alebo zasielateľskou spoločnosťou

c) v prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma za zaplatený za tovar (zaplatené poštovné, prepravné prepravnou službou alebo dovoz sa nevracia) prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu

8) Reklamácie:

a) sú vybavované podľa platných zákonov Slovenskej republiky

b) reklamovaný tovar musí byť vrátený podľa bodu 7)b)

9) Poštovné, prepravné poplatky kuriérskej služby a poplatok za dovoz tovaru:

a)

GLS logo

Odoslanie GLS balíka je synonymom rýchleho a bezpečného doručenia. Spoľahlivá preprava balíkov realizovaná v rámci stanovených štandardných lehôt doručenia je silnou stránkou spoločnosti GLS. Domáce balíky obyčajne dosiahnu miesto doručenia nasledujúci pracovný deň. V Európe sú bežné lehoty doručenia do susedných krajín vo všeobecnosti 24 až 48 hodín a do takmer všetkých ostatných vzdialenejších krajín je to v rozmedzí od 72 do 120 hodín. GLS doručuje balíky od pondelka do piatka v bežnej pracovnej dobe. Ak si odosielateľ prepravu balíka nedal poistiť, GLS kompenzuje hodnotu tovaru maximálne € 331,94 nad rámec zákonnej zodpovednosti na jeden GLS balík. Pri vysokej hodnote tovaru je možnosť ďalšieho pripoistenia. Preprava balíkov môže byť kombinovaná s doplnkovými službami, čo znamená, že GLS dokáže splniť aj špecifické požiadavky doručenia. Spokojní príjemcovia. Úspešní odosielatelia. So službou FlexDeliveryService dostanú zákazníci GLS a ich príjemcovia ešte čosi viac: Príjemca balíka je včas informovaný o doručení prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy Široký výber možností doručenia dostupný pre príjemcu ešte pred prvým pokusom o doručenie, a to priamo pomocou odkazu uvedenom v e-maili alebo textovej správe Tri pokusy o doručenie Možnosť doručenia večer. Ponúkané v mestách s depom GLS medzi 17.00 a 20.00 hod. Služba je dostupná pre vnútroštátnu a medzinárodnú zásielkovú prepravu medzi 15 európskymi krajinami - bez dodatočných nákladov. Preprava balíkov domácnostiam je jednoduchšia a spokojnosť zákazníkov stúpa. Táto služba dopĺňa charakter služieb BusinessParcel a BusinessSmallParcel.

doprava

Spoľahlivý základný produkt vnútroštátnej prepravy: GLS prepravuje obchodné zásielky s hmotnosťou do 40 kg rýchlo a bezpečne na území celého Slovenska. Preprava tovaru nemá ohľadom vzdialenosti žiadne hranice. Štandardná dodacia lehota obchodnej zásielky je 24 hodín na celom území Slovenska vrátane prepravy tovaru do a z odľahlých regiónov.

  • - vnútroštátna preprava zásielok je bežne do nasledujúceho pracovného dňa
  • - ručenie až do hodnoty tovaru, maximálne €331,94 za balík (možné je aj pripoistenie)
  • - sledovanie zásielky v reálnom čase
  • - naskenované potvrdenie o doručení je dostupné on-line
  • - tri pokusy o doručenie súkromným zákazníkom
  • - FlexDeliveryService: príjemca si môže vybrať z niekoľkých možností doručenia

Maximálna veľkosť a hmotnosť balíka:

Hmotnosť Šírka Výška Dĺžka Kombinácia dĺžky a obvodu *
40 kg 80 cm 60 cm 200 cm 300 cm

*Obvod obchodnej zásielky plus najdlhšia strana

Expresné doručenie.

Rýchlosť a presnosť sú hlavnou prioritou každej expresnej zásielky GLS.

Vnútroštátne dosiahne balík služby ExpressParcel väčšinu častí Slovenska predpoludním nasledujúceho pracovného dňa. GLS Slovakia poskytuje tiež expresné zasielanie balíkov do susedného Maďarska predpoludním nasledujúceho pracovného dňa. Veľmi súrne expresné zásielky s malým alebo citlivým tovarom je možné poslať aj prostredníctvom služby ExpressSmallParcel.

Expresné zásielky je možné kombinovať s doplnkovým službami, napríklad dobierkami alebo oznámením o doručení. Pri každej expresnej zásielke je GLS zodpovedná za hodnotu tovarov do výšky maximálne € 331.94. Existuje možnosť objednať si pripoistenie.

Vaša výhoda: balík a expresná zásielka z jediného zdroja.