Tento obchod používa súbory cookie a ďalšie technológie, aby sme mohli vylepšiť vaše prostredie na našich stránkach.

Súhlas
Max Biocide pipeta pre psov - 3 pipety (45 dní) Natural Best Products - 1
search

Max Biocide pipeta pre psov - 3 pipety (45 dní)

Číslo produktu : nbp24675

EAN: 8437005246751

MPN:

6,50 €
S DPH

Max Biocide pipety pre psov - 3 pipety spolu na 45dní ochrany pred parazitmi. Vhodné pre psov stredných a veľkých plemien.

Množstvo
Na sklade

Dokúpte si tovar min. za 60,00 € a získajte dopravu zdarma!

Max Biocide pipety pre psov - 3 pipety spolu na 45dní ochrany pred parazitmi. Vhodné pre psov stredných a veľkých plemien.

Pôsobí proti blchám, kliešťom, komárom a iným parazitom vrátane lariev a vajíčok.

Účinnosť: 1 pipeta = 3ml na 15dní
Účinná látka: geraniol 0,75%
Geraniol ako účinná látka spôsobuje zadusenie a dehydratáciu parazitov a zároveň spôsobuje zánik ich lariev a vajíčok.

Návod na použitie: 1 kus pipety (3ml) aplikujte čo najbližšie k pokožke psa. Začnite od krku smerom medzi lopatky až na polovicu chrbta. Pre zvýšenie účinnosti odporúčame hrebeňom rozčesať k oblasti brucha.

Upozornenie: vhodné len pre psa. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Prehľad bezpečnostných upozornení:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + 350 Pri kontakte s pokožkou: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + 351 + 338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + 313 Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnenie  obsahu/obalu  v  súlade  s  miestnymi/ oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniam
Pri pretrvávajúcich problémoch kontaktujte Národné toxikologické informacné centrum, Limbová 5, Bratislava - Tel.: 02/54774166 - Fax: 02/54774605

Balenie: 3x3ml

nbp24675
491 položky

Produktové čísla:

EAN13
8437005246751

16 ďalších produktov v rovnakej kategórii: